4.0Majestic

The Assassin

THE ASSASSIN (Taiwan/China/Hong Kong/France/12A/105mins) Directed by Hou Hsiao-Hsien. Starring Shu Qi, Chanc Chen, Tsumabuki Satoshi, Zhou Yun, Juan Chinc-tian, Lei Zhen-Yu, Hsieh Hsin-yinc, Sheu Fanc, Fang-yi...