Simon Pegg & Nick Frost aka Thomson and Thompson talk TINTIN