the-tribe-film-PLEMYA-critique-750x400
4.0Masterful

The Tribe

THE TRIBE (Ukraine/The Netherlands/Club/132mins) Directed by Miroslav Slaboshpitsky. Starring Grigoriy Fesenko, Yana Novikova, Rosa Babiy, Alexander Dsiadevich, Yaroslav Biletskly, Ivan Tishko, Alexander Oadch...